Odmerka Sunnex PP

2022-07-19

Odmerka Sunnex PP

jasný
Dobrá kvalita
Užitočné pre presné meranie
Multifunkčné
Polypropylénové odmerky Sunnex sú užitočné na presné odmeranie niečoho, ako je odmeranie objemu vody, mlieka, oleja atď. Sú veľmi priehľadné a majú dobrú kvalitu. Pre polypropylénové odmerky sú dostupné tieto kapacity: 0,5 l, 1,0 l, 2,0 l, 3,0 l, 5,0 l.