SUNNEX - Pozvánka na 133. kantonský veľtrh

2023-04-17

133. kantonský veľtrh sa vráti k svojmu obvyklému harmonogramu s tromi fázami. Sunnex sa vráti do fázy 2 (23. – 27. apríla), ale na novom mieste, hala 18.2, stánky H37-38 a I11-12.